Největší zahraniční hvězdou letošního festivalu Prázdniny v Telči, byl americký kytarista s italskými kořeny Peppino D’Agostino. Na jeho koncert jsem se dostal vlastně náhodou. O to víc jsem byl překvapen nejen jeho fenomenální hrou, Peppino D’Agostino je jedním z nejlepších žijících hráčů na akustickou kytaru na světě, ale i velkou skromností a pokorou.

Pár snímků pro připomenutí  tohoto nanejvýš příjemného večera.


The greatest international star of this year’s Festival „Holidays in Telc“, was an American guitarist with Italian roots Peppino D’Agostino. At his concert, I actually got by a chance. I was surprised not only by his phenomenal play, Peppino D’Agostino is one of the greatest living acoustic guitar player in the world, but also great modesty and humility of this man.

A few pictures to commemorate this most pleasant evening.